اخبار
 انتشار: 10 دی 1402
   مشاهده: 50

  کتاب ، نقش مدیریت مشارکتی در توسعه پایدار روستایی، نویسنده: ابراهیم مهدوی نصر، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

برای نیل به یک مدیریت پویا، مستمر،انعطاف پذیر و مبتنی بر واقعیات ، ارزیابی گامی است ضروری و نمیتوان اهمیت آن را نادیده گرفت
کتاب، نقش مدیریت مشارکتی در توسعه پایدار روستایی، نویسنده: ابراهیم مهدوی نصر، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

برای نیل به یک مدیریت پویا، مستمر،انعطاف پذیر و مبتنی بر واقعیات ، ارزیابی گامی است ضروری و نمیتوان اهمیت آن را نادیده گرفت.

بنابراین برخورد شایسته آن است که تلاش کافی در جهت از بین بردن اثرات منفی و نقاط ضعف موجود به عمل آورده و در صدد تقویت آثار مثبت و نقاط قوت آنها براییم و با استفاده از تجارب گذشته و پیشرفتهای نوین علمی، الگوهای مدیریتی اصلاح نماییم...

نویسنده خبر: مجتبی کیانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار