اخبار
 انتشار: 11 دی 1402
   مشاهده: 104

  توسعه و تکمیل شبکه های آب خام

جلسه ای در سالن جلسات سازمان در خصوص اجرای پروژه های توسعه آب خام در فضای سبز شهری برگزار گردید.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، در راستای بهبود شرایط فعلی فضای سبز در سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در جهت آبیاری پایدار، معاون فنی و عمرانی سازمان پارکها و فضای سبز اظهار داشت با توجه به وجود ایستگاه پمپاژ مجهز و آماده بهره برداری که بدلیل عدم خط خروجی متناسب با توان ایستگاه، حدود 20 سال بلا استفاده بوده، کارشناسان فنی سازمان اقدام به تهیه نقشه های اجرایی به همراه برآورد هزینه پروژه خط اول انتقال 500 میلیمتر آب خام از ایستگاه پمپاژ دغاغله تا کیانشهر نموده که پس از تخصیص اعتبار و فرآیند قانونی مناقصه پروژه شروع به کار نموده و تاکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سید امین دشتی در ادامه افزود: این خط انتقال آب، آبیاری کل منطقه 2 شهرداری مخصوصا در کیانشهر، مهرشهر که از ناحیه های در حال گسترش و توسعه فضای سبز شهری می باشد را پوشش می دهد و با اجرای این پروژه پوشش آب خام در سطح این مناطق افزایش می یابد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار