اخبار
 انتشار: 20 دی 1402
   مشاهده: 102

  پویش سلامت کارکنان

در راستای پویش سلامت کارکنان روابط عمومی سازمان پسماند با همکاری بهداشت غرب اهواز اقدام به انجام تست های دوره ای فشار خون و دیابت نمود
در راستای طرح پویش سلامت کارکنان روابط عمومی سازمان پسماند با همکاری بهداشت غرب اهواز اقدام به انجام تست های دوره ای فشار خون و دیابت نمود در همین راستا در اقدامات دیگر بنا می باشد کارشناسان تغذیه و همچنین پزشک عمومی در این سازمان حضور یابند.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار