اخبار
 انتشار: 30 دی 1402
   مشاهده: 106

  داوری فراخوان طراحی المان های نوروزی – بهاری سال 1403 اهواز برگزارشد

به گزارش امور ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز داوری آثار فراخوان طراحی المان های نوروزی – بهاری سال 1403 درمحل این سازمان برگزارشد.

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در راستاي ارتقای کیفیت فضای شهری، شاداب سازی و ایجاد شور و نشاط عمومی جهت استقبال از بهار سال 1403 فراخوان " طراحي و ارائه اثر برای المان با موضوع بهار و عيد باستاني نوروز سال 1403 " در شهر اهواز منتشر شد که استقبال خوبی توسط هنرمندان از این رویداد به دبیرخانه فراخوان ارسال شده بود.

طرحهای برگزیده هنرمندان شرکت کننده در این فراخوان بعد از داوری توسط هدایت اله زارع زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، شهریارمیداودی معاون فنی سازمان زیباسازی دکتر منصور کلاه کج رئیس دانشکده هنر شوشتر، دکترآذرنوش گیلانی عضو هیئت علمی گروه نقاشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز معرفی و به شرح ذیل اعلام شدند.

نفر اول کد شماره: 114 آقای اسفندیار مرادپور
نفر دوم کدشماره:89 خانم الناز بیگناه
نفر سوم کد شماره: خانم فرگل رضایی

همچنین 73(اسفندیار مرادپور) 100(خوشناز پاینده) 110 (فرگل رضایی)بعنوان آثار قابل تقدیر شناخته شدند.


نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار