اخبار
 انتشار: 07 بهمن 1402
   مشاهده: 343

  کاشت و واکاری درختان نخل مثمر در خیابان سلمان فارسی (نادری)

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز: علی اصغر اسدالهی مدیر عامل این سازمان دستور واکاری باکس های خالی در خیابان سلمان فارسی را به معاونت فضای سبز خود صادر نمود.

علی اصغر اسدالهی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در این خصوص گفت: طی بازدیدهای بعمل آمده به همراه معاونت فضای سبز سازمان از نهالستاهای که دارای نخل های مثمر بودندبازدید بعمل آوردند.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه نخل نماد مقاومت، ایثار و استواری شهر اهواز می باشد لذا در کشت این درخت باید بسیار حساس بود.همچنین از رقم نخل سعمران (مثمر) تکریب شده جهت کاشت در باکس ها استفاده گردید.

در این راستا شهردار کلانشهر اهواز و هیأت همراه از مراحل کاشت این درختان بازدید بعمل آوردند.

اسداللهی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات خاصی جهت کاشت درختان مثمر با فضای سبز مناطق جهت کاشت، تا پایان فصل جاری صورت گرفته است.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار