اخبار
 انتشار: 10 بهمن 1402
   مشاهده: 170

  برگزاری جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان تاكسيرانى

جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان تاكسيرانى برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، عبدالرسول موسوى و يعقوب كمائي زاده نمايندگان سازمان و سایر کارشناسان مربوطه در دفتر گروه مطالعات و پژوهش برگزار شد.

در این جلسه پس از طرح و بررسی برخی چالش های موجود در سازمان تاكسيرانى، هم‌فکری و هم‌اندیشی و بحث و تبادل نظر توسط حاضرین انجام شد.


نویسنده خبر: معاونت برنامه ریزی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار