اخبار
 انتشار: 16 بهمن 1402
   مشاهده: 72

  خداحافظی معابر شهرداری منطقه دو با آسفالت قدیمی و فرسوده

    به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو رسول جامعی مدیر منطقه با تایید این خبر ادامه داد: پس از اتمام زیرسازی و تسطیح بستر خیابان مدرس و ساحلی نبش خیابان سقراط عملیات تراش و روکش آسفالت این معبر در دستور کار قرار گرفت و تاکنون پیشرفتی بالغ بر بیش از 60 درصد داشته است.


رسول جامعی در خصوص بهسازی خیابان های واقع در این منطقه افزود: ساماندهی معابر و رسیدگی به آسفالت محلات از اهداف مهم در حوزه خدمات رسانی عمرانی به شهروندان است.

وی در پایان بیان کرد: به همین جهت و در راستای دسترسی بهتر و سهولت در تردد شهروندان منطقه و بنابر درخواست های متعدد شهروندان، پس از اتمام زیرسازی و تسطیح بستر خیابان مدرس و ساحلی نبش سقراط عملیات تراش و روکش آسفالت این معبر در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در حال اجرا است.


نویسنده خبر: فرزانه نجف پور
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار