اخبار
 انتشار: 19 بهمن 1402
   مشاهده: 82

  اجرای خط کشی محوری درورودی آرامستانهای بهشت آباد و شهدای انقلاب اهواز

با پیگیریهای مستمر میثم حبیبی مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز اجرای خط کشی محوری درمحدوده ورودی از ابتدای اتوبان آیت اله بهبهانی تا درب گلزار شهدا در چند مقطع قبل از مرکز 1530، باب الذکر، باب الایثار و ورودی ساختمان اداری به سمت سردخانه و.... با هدف افزایش ضریب ایمنی، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، ساماندهی ترافیک، منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به رانندگان مطابق اصول استاندارد در حال ااجرا میباشد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان آرامستانها
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار