اخبار
 انتشار: 22 بهمن 1402
   مشاهده: 83

  گزارش تصویری حضور پرسنل سازمان خدمات موتوری همگام بامردم شریف اهواز در راهپیمایی یوم الله22 بهمن 1402

نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار