اخبار
 انتشار: 20 بهمن 1402
   مشاهده: 68

  گزارش تصویری فضا سازی وزیبا سازی محوطه شهرداری توسط اداره کل پشتیبانی

   اداره کل پشتیبانی شهرداری اهواز در آستانه سال نو اقدام به زیباسازی و رنگ آمیزی محوطه شهرداری مرکز و رنگ آمیزی جداول آن کرد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار