اخبار
 انتشار: 20 بهمن 1402
   مشاهده: 50

  گزارش تصویری فضا سازی، زیبا سازی وگلکاری محوطه شهرداری توسط اداره کل پشتیبانی

اداره کل پشتیبانی شهرداری اهواز در آستانه عید نوروز و سال نو اقدام به فضا سازی، زیبا سازی وگلکاری محوطه شهرداری کرد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار