اخبار
 انتشار: 23 بهمن 1402
   مشاهده: 165

  اطلاعیه دوره آموزشی بدو خدمت ویژه همکاران تبدیل وضعیت ( رسمی – قرارداد کار معین)

اداره آموزش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز دوره آموزشی بدو خدمت را برای کارکنان (رسمی – قرارداد کارمعین) شهرداری اهواز برگزار می کند.

متقاضیان می توانند تا مورخ 1402/11/24 با مراجعه به لینک https://planning.ahvaz.ir جهت ثبت نام اقدام کنند.


نویسنده خبر: معاونت برنامه ریزی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار