اخبار
 انتشار: 23 بهمن 1402
   مشاهده: 128

  پایان عملیات روکش آسفالت بلوار آیت الله بهبهانی

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز از پایان عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت بلوار آیت الله بهبهانی باند غربی توسط اکیپ اجرایی آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز خبرداد.

  به گزار ش اداره ارتباطات سازمان عمران شهرداری اهواز، سعید سعیدی مدیرعامل سازمان عمران با تاکید بر اهمیت و ضرورت بهبود وضعیت آسفالت معابر اصلی شهراهواز، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه آسفالت بزرگراهها، عملیات تراش و روکش آسفالت باند غربی بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل چهار راه سلمان فارسی به سمت چهار راه زند انجام شد.
وی با بیان اینکه ازجمله اهداف اصلی نظام فنی و اجرایی سازمان عمران شهرداری اهواز افزایش کیفیت آسفالت معابر می باشد، تصریح کرد: این سازمان با سه اکیپ اجرایی آسفالت در جهت بهبود عبور و مرور و به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان اهتمام ورزیده است.


نویسنده خبر: سید راضی موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار