اخبار
 انتشار: 26 بهمن 1402
   مشاهده: 167

  خدمات رسانی سازمان خدمات موتوری بارش باران26بهمن1402

بنا به گزارش اداره ارتباطات سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز بنا به دستور مدیر عامل کلیه نیروهای اجرایی این سازمان امروز 26بهمن ماه تا اتمام بارندگی اماده باش کامل اعلام گردید. مهندس اسماعیل اخوند شوشتری مدیرعامل وعضو هیئت مدیره سازمان گفت باتوجه به اعلام بارندگی توسط اداره هواشناسی تجهیزات مورد نیاز مناطق هشتگانه توسط این  سازمان تامین و درحال ارایه خدمات به شهروندان عزیز هستیم درهمین راستا تعداد20دستگاه خودروی مکنده بخش خصوصی ، 2 دستگاه سازمانی 3، دستگاه جرثقیل حسب نیاز وبرنامه ریزی مدیریت ابهای سطحی در اختیار مناطق گذاشته شد همچنین یک دستگاه لودر،یک دستگاه بالابر ،یک دستگاه بیل مکانیکی بصورت اماده باش درمحل سازمان مستقر هستند در ادامه اخوند شوشتری گفت تامین و توزیع سوخت مورد نیاز بیش از30دستگاه پمپ spمستقر در مناطق به عهده این سازمان میباشد که توسط تانکر سوخت سیار انجام میگیرد


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار