اخبار
 انتشار: 02 اسفند 1402
   مشاهده: 154

  گزارش تصویری بازدید شهرداز از غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری در دومین روز از نمایشگاه جامع مدیریت شهری

بازدید دکتر امینی شهردار اهواز ،مهندس شمس معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری و دکتر مالی عضو هیات مدیره از غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در اولین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار