اخبار
 انتشار: 02 اسفند 1402
   مشاهده: 137

  گزارش دومین روز برگزاری نمایشگاه روایت خدمت شهرداری اهواز از غرفه سازمان خدمات موتوری

در دومين روز اغاز بكار  نمايشگاه روايت خدمت  شهرداری اهوازغرفه سازمان موتوري ميزبان  بازديدكنندگان اين نمايشگاه بود بنا به گزارش اداره ارتباطات سازمان موتوري  شهردار محترم اهواز معاون خدمات شهري .مالي اقتصادي وبرخي  از مديران مناطق وسازمانها از غرفه سازمان و تجهيزات خودرويي بازديد كردند


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار