اخبار
 انتشار: 02 اسفند 1402
   مشاهده: 80

  برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی مدیریت پسماند

برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی در نمایشگاه روایت خدمت
سازمان مدیریت پسماند همزمان با حضور در نمایشگاه روایت خدمت شهرداری کلانشهر اهواز روزانه پذیرای ۱۵۰ نفر از شهروندان اهوازی جهت شرکت در کارگاه های آموزش شهروندی و همچنین برگزاری نمایش عروسکی و مسابقه نقاشی در راستای مدیریت پسماند با ارائه بسته های آموزش شهروندی می باشد

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار