اخبار
 انتشار: 04 اسفند 1402
   مشاهده: 149

  حضور مستمر مدیرعامل وپرسنل سازمان خدمات موتوری درنمایشگاه روایت خدمت

حضور مستمر مدير عامل و پرسنل سازمان خدمات موتوري در اولين نمايشگاه روايت خدمت شهر داري اهواز
بنا به گزارش اداره ارتباطات  سازمان خدمات موتوري شهر داري اهواز غرفه داير شده اين سازمان  در اين نمايشگاه با كمترين هزينه و بارعايت صرفه وصلاح سازمان داير گرديده و كليه پرسنل بنحوي در برپايي اين غرفه سهيم بودند  و در كل روزهاي برپايي اين نمايشگاه به همراه مدير عامل سازمان حضور مستمر داشتند


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار