اخبار
 انتشار: 05 اسفند 1402
   مشاهده: 155

  مزایده واگذاری بازارهای روز کرامت واقع در کیانشهر ،حصیرآباد و پردیس (نوبت دوم)

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز، این سازمان در نظر دارد واگذاری امتیازاجاره تعدادی از سوله های تحت نظارت سازمان را با توجه به اهداف سازمان و تنظیم بازار و عرضه محصولات جهت راه اندازی بازارهای کرامت از طریق مزایده عمومی برای مدت سه سال واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از جزئیات مزایده از تاریخ 29/11/1402 ساعت 12:00 لغایت 09/12/1402 ساعت 18:00 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: اهواز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز واقع در راه بند پیچ میدان بار فروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد قراردادهای سازمان مراجعه یا با شماره تلفن (32241455)تماس‌حاصل‌فرمایند.
در شرایط یکسان الویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
گفتنی است حداکثر مهلت تحویل پاکات به صورت سیستمی تا ساعت: 00/18 روز دوشنبه مورخ 21/12/1402 و تحویل به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/12/1402 می باشد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار