اخبار
 انتشار: 07 اسفند 1402
   مشاهده: 162

  برگزاری میز قطعات خودرو

بنا به گزارش اداره ارتباطات سازمان خدمات موتوري   به همت معاونت إجرائي پشتيباني، سازمان خدمات موتوري در طول مدت برگزاري نمايشكاه ميز قطعات خودرويي ارائه نمود و در این قسمت کارشناس مریوطه با معرفی قطعات خودرو ونوع کاربرد آن در خودرو در طول مدت برگزاری نمایشگاه مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار