اخبار
 انتشار: 16 اسفند 1402
   مشاهده: 79

  شروع عملیات روکش آسفالت خیابان ده شرقی کوی عین دو

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری، از آغاز عملیات اجرای روکش خیابان ده شرقی کوی عین دو در منطقه شش شهرداری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران شهرداری اهواز، "سعید سعیدی" مدیرعامل سازمان عمران گفت: با ارزیابی خرابی آسفالت معابر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز و برنامه ریزی های انجام شده، ترمیم و بهسازی آسفالت معابر اصلی شهر دردستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان ده شرقی کوی عین دو در منطقه شش شهرداری توسط اکیپ اجرایی آسفالت سازمان امروز آغاز شد.

سعیدی آسفالت مناسب معابر و خیابان‌های شهر را یکی از خواسته‌های به حق شهروندان از شهرداری دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شهر زیبا وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر آن است که تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه شهروندان دارد.

نویسنده خبر: سید راضی موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار