اخبار
 انتشار: 21 اسفند 1402
   مشاهده: 149

  بازدید عضو شورا از طرح آموزش شهروندی خانه به خانه تفکیک از مبدا

سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز به همراه محمود ثابت قدم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از روند اجرای طرح خانه به خانه آموزش شهروندی تفکیک زباله از مبدا به اهالی منطقه چهار اهواز بازدید کردند.

   سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز به همراه محمود ثابت قدم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از روند اجرای طرح خانه به خانه آموزش شهروندی تفکیک زباله از مبدا به اهالی منطقه چهار اهواز بازدید کردند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز، سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز به همراه محمود ثابت قدم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از روند اجرای طرح خانه به خانه آموزش شهروندی تفکیک زباله از مبدا به اهالی منطقه چهار اهواز بازدید کردند.

در این بازدید کارشناسان سازمان پسماند با حضور در محل ضمن آموزش صحیح تفکیک زباله تر و خشک، بسته‌های فرهنگی و آموزشی نیز به شهروندان اهدا کردند.

سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز و مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اهواز نیز با حضور در‌ محل آموزش شهروندان نتیجه این اقدامات را از نزدیک دیده و نکات لازم به منظور بهبود آموزش و اجرای آن توسط شهروندان را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید عضو شورای شهر اهواز بر ادامه این آموزش‌ها به منظور کاهش تولید زباله و انجام چنین آموزش‌هایی در تمامی مناطق اهواز تاکید کرد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار