اخبار
 انتشار: 21 اسفند 1402
   مشاهده: 104

  راه اندازی و تجهیز ساختمان شماره ۷

    داودی مدیر کل پشتیبانی شهرداری اهواز خبر داد. 
 به درخواست دادستان کل استان خوزستان  ودستور شهردار اهواز ساختمان شماره ۷ موسوم به مجتمع شناسایی و کاهش آسیب های اجتماعی شو ق زندگی باهدف شناسایی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی درسطح شهر راه اندازی وتجهیز شد. 
برپایه این گزارش ساختمان اداری شوق زندگی در تاریخ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضوردادستان کل کشور،معاون دادستان کل کشور، معاون استاندار خوزستان، رئیس کل دادگستری استان خوزستان ،ریاست شورای اسلامی شهر وشهردار اهواز وهمچنین کمیته امداد استان، اداره  کل بهزیستی استان وبرخی از مسئولین  افتتاح شد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار