اخبار
 انتشار: 28 اسفند 1402
   مشاهده: 155

  انتصاب جدید در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی


بنا برگزارش امور ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی آقای عبدا... شراطی به سمت رییس اداره مشارکت ها و سرمایه گذاری  بین الملل منصوب شد.

کهوازی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  گفت :فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله وظایف این سازمان بشمار میرود. 
ایجاد ارتباط بین ­المللی با کشورهای همجوار و همسایه  با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری و  جذب سرمایه ­گذار خارجی از جمله اهداف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی بشمار می آید. 

وی افزود: امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای تلاش و انجام امور محوله موفق و موید باشید.»


نویسنده خبر: اکرم عامری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار