اخبار
 انتشار: 29 اسفند 1402
   مشاهده: 113

  گزارش تصویری از فعالیت سازمان بسیج شهرداری در بارندگی

با توجه به آغاز بارندگی از روز گذشته و اعلام وضعیت اضطرار و تشکیل جلسات ستاد بحران شهرداری نبروهای بسیجی همگام با سایر نیروها از روز گذشته در نقاط حادثه خیز مستقر شده و مشغول خدمات رسانی میباشند.

نویسنده خبر: عبداله ترک نژاد
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار