اخبار
 انتشار: 05 فروردین 1403
   مشاهده: 183

  تشكيل كميته بحران سازمان پايانه ها براي مقابله با آب گرفتگي در سطح پايانه هاي مسافربري و پاركينگ هاي عمومي

با توجه اعلام هشدار سازمان هواشناسي كشور، همچنين اطلاعيه صادره از سوي اداره كل هواشناسي استان خوزستان و تاكيدات شهردار اهواز مبني بر لزوم تشكيل كميته بحران در كليه مناطق هشتگانه و سازمانهاي تابعه شهرداري اهواز براي مقابله با آب گرفتگي ناشي از بارندگي هاي فصل بهار، كميته بحران سازمان پايانه ها نيز در همين راستا تشكيل و با برگزاري جلسه هماهنگي جهت آمادگي براي مقابله با آب گرفتگي در پايانه هاي مسافربري چهارگانه سطح شهر اهواز و پاركينگهاي عمومي، تشكيل شد.
اين جلسه كه به رياست آيت حميدي سرپرست سازمان پايانه ها و با حضور معاونين و مسئولين سازمان، همچنين مديران اجرايي پايانه هاي مسافربري سياحت، شرق، خليج فارس و زاگرس در دفتر مديرعامل سازمان تشكيل شد، هماهنگي هاي لازم جهت تهيه ملزومات مقابله با آب گرفتگي، رفع نواقص تجهيزات تخليه ماندآب، تصميم گيري براي انتقال مسافران از بيرون از محدوده پايانه هاي مسافربري به سالن هاي انتظار مسافر در نقاط بحراني، شيفت بندي ٢٤ ساعته براي آماده باش كليه نيروهاي اجرايي، به مسئولين سازمان ابلاغ شد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار