اخبار
 انتشار: 08 فروردین 1403
   مشاهده: 70

  رنگ آمیزی بهاری دیوارهای فرسوده در سطح منطقه دو

رسول جامعی با بیان اینکه نقاشی دیواری می‌تواند زمینه‌ساز تقویت نگاه و سواد هنری شهروندان و بهبود زیبایی بصری سطح منطقه باشد، اظهار کرد: این منطقه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، نسبت به رنگ‌آمیزی دیوارهای فرسوده اقدام کرده است.
وی افزود: رنگ‌آمیزی و نقاشی دیواری معابر با هدف توسعه و تحول شهر در حال انجام است.
مدیر منطقه خاطرنشان کرد: رنگ‌آمیزی و نقاشی دیوارهای فرسوده معابر با استفاده از طرح‌های زیبا وبهاری و با هدف زیباسازی و ایجاد چشم‌اندازی زیبا، اجرا شده است.

نویسنده خبر: فرزانه نجف پور
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار