اخبار
 انتشار: 11 فروردین 1403
   مشاهده: 300

  با حضور شهردار اهواز برگزار شد: جلسه بررسی اقدامات ستاد استقبال از بهار و ارزیابی عملکرد مناطق در بارندگی های اخیر


جلسه بررسی اقدامات مناطق در خصوص ستاد استقبال از بهار ۱۴۰۳ و ارزیابی عملکرد مناطق در بارندگی های اخیر با حضور امینی شهردار اهواز، شمس معاون محیط زیست و خدمات شهری، موسی پور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مراد حسینی معاون فنی و عمرانی، رعیتی معاون فرهنگی اجتماعی و مدیران مناطق هشتگانه در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.

در این جلسه عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در استقبال از بهار ۱۴۰۳ و همچنین بارندگی اخیر و دفع اب های سطحی توسط شهرداری اهواز ارزیابی شد.

در این نشست مسئولین ستاد استقبال از بهار و مدیران مناطق گزارش هایی از برنامه ها و اقدامات و عملیاتی که انجام شد را ارائه دادند.


نویسنده خبر: روابط عمومی خدمات شهری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار