اخبار
 انتشار: 14 فروردین 1403
   مشاهده: 98

  توزیع كیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت توسط منطقه چهار

     به گزارش اداره ارتباطات منطقه ۴ شهرداری اهواز، با توجه به فرا رسیدن روز طبیعت و در راستای حفظ محیط زیست و پاکسازی طبیعت از زباله، این منطقه اقدام به توزیع کیسه زباله بین شهروندان در پارکها حوزه استحفاظی نمود.
شایسته است در این راستا شهروندان نیز بامراقبت از محیط زیست، شهرداری را در حفظ و نگهداری فضا سبز شهری یاری نمایند.
    


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار