اخبار
 انتشار: 09 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 73

  پیاده رو سازی پراکنده درسطح شهرداری منطقه یک اهواز

مدیر منطقه یک شهرداری اهواز گفت: ماموریت این منطقه در امر مناسب سازی، همسان سازی و پیاده رو سازی در سطح منطقه به صورت همزمان در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه یک اهواز ، محمد علی چمن مدیر منطقه گفت: با هدف بهسازی معابر و پیاده روهای هســته مرکزی شهر عمــلیات پیاده رو سازی در ســطح حوزه استحفاظی شهرداری منطـــقه یک از جمله مدارس در حال اجـــرا می باشد.
وی اظهار کرد: این عملیات در راستای خدمات رسانی عادلانه به شهروندان و توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهر در نواحی مختلف و با تلاش نیروهای زحمتکش معاونت فنی وعمرانی منطقه تا رسیدن به شکل مطلوب و استاندارد ادامه خواهد داشت.
گفتنی است : پیاده رو ها، از یک ســو رکن اصلـــی شبکـــه معابر شــهری می باشـــند و در جابجایی افراد و وضعـــیت ترافیکــی شهر نقشـــی تأثیــرگذار دارند، و سعی شده است نگاهی ویژه به نسل آینده و فراهم ساختن محیطی مناسب تا رسیدن به اهداف مورد نظر داشته باشیم.

نویسنده خبر: آرزو داغری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار