اخبار
 انتشار: 10 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 69

  فرآیندهای مالی و اجرایی سازمانها ابهام زدایی می شوند

در راستای بهبود عملکرد شهرداری اهواز در انجام وظایف و تکالیف قانونی مرتبط با امور مالیاتی و به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از نا آگاهی و یا کم توجهی در انجام تکالیف مذکور، کارگاه آموزشی "نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض در سامانه مودیان" برگذار شد.

هاجر فرامرزی سرپرست اداره کل حسابرسی شهرداری اهواز گفت: با توجه به اینکه حسن انجام وظایف و تکالیف قانونی شهرداری اهواز و سازمانهای تابعه آن بسیار حایز اهمیت می باشد و هرگونه بی دقتی و یا سهل انگاری در امور مختلف از جمله انجام تکالیف مالیاتی و بیمه ای می تواند تبعاتی مانند جرایم سنگین بر شهرداری تحمیل نماید و همچنین با در نظرگرفتن تغییر برخی از قوانین و ضوابط مالیاتی و به تبع آن تکالیف مودیان، کارگاه آموزشی تخصصی ویژه کارکنان حوزه مالی سازمانهای شهرداری اهواز برگزار شد.
فرامرزی گفت: ارتقاء دانش و مهارت تخصصی و فراگیری قوانین جدید مالیاتی توسط عوامل ذیربط در حوزه امورمالی، بسیار ضروری و حیاتی است. به همین علت یکی از دغدغه ها و برنامه های مهم اداره کل حسابرسی در سال جاری ایجاد بستر مناسب برای افزایش کیفیت اجرای تکالیف قانونی است. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده است برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه "نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض در سامانه مودیان" بود که با حضور مدیران مالی سازمانهای تابعه شهرداری اهواز و با دعوت از کارشناس خبره اداره کل امور مالیاتی استان، برگزار گردید.

وی افزود: از آنجا که اداره کل امور مالیاتی برای اولین بار اقدام به ارسال اظهار نامه مالیات برارزش افزوده دوره زمستان 1402 در کار پوشه مودیان نموده است، ابهاماتی در رابطه با نحوه ثبت اطلاعات مالی و ارسال اظهارنامه پیش فرض وجود داشت، بنابراین لازم بود موضوعات متعددی در قالب یک برنامه آموزشی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات و آموزش های لازم به همکاران مرتبط، انتقال یابد.

وی برگزاری این کارگاه های تخصصی با رویکرد خاص را امری لازم برای افزایش دانش همکاران و موثر در بهبود عملکرد سازمانی خواند و افزود: این اداره کل منبعد با جمع بندی ایرادات عملکردی فعالیت های تخصصی سازمانها و با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، به طور مستمر دوره های آموزشی تخصصی برگزار خواهد کرد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار