اخبار
 انتشار: 15 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 483

  گزارش تصویری حضور میدانی شهردار و معاون خدمات شهری در عملیات رفع آبگرفتگی های ناشی از بارندگی

در بارندگی روز گذشته اهواز (۱۴اردیبهشت ماه) شهردار اهواز ، اعضای شورای شهر، معاون خدمات شهری و مدیران مناطق در عملیات رفع آبگرفتگی های ناشی از این بارندگی شدید و کم سابقه حضور میدانی داشتند.

نویسنده خبر: روابط عمومی خدمات شهری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار