اخبار
 انتشار: 20 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 288

  اجرای پروژه پیاده رو سازی مجاور فضاهای سبز درکوی بهارستان و شهرک برق توسط شهرداری منطقه ۴

مدیر منطقه چهار شهرداری اهواز از اجرای پروژه پیاده رو سازی مجاور فضاهای سبز در کوی بهارستان و شهرک برق خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار اهواز، مهندس اسماعیل عالیپور مدیر منطقه با بیان اینکه پياده روهاي مجاور فضای سبز می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهيل عبور و مرور شهروندان ایفا نماید، گفت: پروژه پیاده روسازی مجاور فضاهای سبز در کوی شهرک برق و بهارستان شروع شده و در حال اجرا است.

مدیر منطقه چهار شهرداری اهواز یکی از اصلی ترین اهداف پیاده محوری در مجاور فضا های سبز را افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان و تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی مردم عنوان کرد و تصریح کرد: مشارکت فعال شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریتی و توسعه پایدار شهری امری ضروری است.
وی یاد آور شد: با هدف ارتقای سطح کیفیت پارک های و فضاهای سبز سطح منطقه و به منظور استفاده و بهره وری هر چه بیشتر شهروندان از فضای عمومی پارک و فضا های سبز در محله ها همچنین به منظور ارج نهادن به درخواست شهروندان احداث عملیات پیاده سازی مجاور فضاهای سبز در سطح منطقه در دستور کار وبا نظارت معاونت فنی عمرانی این شهرداری قرار گرفت.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار