اخبار
 انتشار: 22 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 128

  نصب المان مکان جنب پل سفید اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز این سازمان به منظور معرفی مکان های شاخص و فاخر شهر اهواز،اقدام به خرید ونصب المان مکان (نشان) در ورودی و خروجی پل سفید اهواز کرد.
این المان به ارتفاع 2 متر 80 سانتی متر با استفاده ازپایه سنگ طبیعی به ارتفاع 1 متر 30 سانتی متر با قابلیت روشنایی در شب می باشد که درآن نام و سال ساخت پل تاریخی درج شده است.

نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار