اخبار
 انتشار: 23 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 49

  زمین های خالی محدوده منطقه شش پاکسازی شد

در ادامه فعالیت های خدماتی و به منظور زدودن نازیباییهای بصری و حفظ بهداشت زیست محیطی ، زمین های خالی محدوده منطقه شش از حیث زباله و مازاد مصالح ساختمانی پاکسازی شد .

به گزارش اداره ارتباطات منطقه شش شهرداری اهواز ، سید رشید شجاعی نژاد ضمن اشاره به این خبر گفت : رسیدگی به نظافت و پاکسازی زمین های خالی و جمع آوری زباله ها و پاکسازی آنها تاثیر فراوانی در حفظ محیط زیست و داشتن محیط تمیز شهری جهت زندگی سالم و به دور از آلودگی زیست محیطی خواهد داشت .

شجاعی نژاد در ادامه افزود : مازاد مصالح ، نخاله ها و پسماند منازل در این زمین ها ریخته می شود و آلودگی های فراوانی را در پی دارد که مهمترین آنها تجمع جانوران موذی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت عمومی و فردی در زیستگاه شهروندان خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی و نتایج آن ، نقاط و زمین های خالی در کوی عین دو که در خیابانهای ۱۰،۱۱،۱۲غربی ، فرعی۶ و خیابان شهید جنادله توسط اکیپ فعال خدمات شهری منطقه پاکسازی شد .

وی کنترل و جلوگیری از ریختن نخاله در این زمین ها را بسیار مهم عنوان کرد و گفت : برای کنترل و جلوگیری از ریختن و انباشته شدن این مواد در زمین های خالی اولین گام نهادینه کردن فرهنگ درست استفاده کردن و تفکیک انواع پسماند منازل و در ثانی هدایت مردم به روش صحیح تخلیه نخاله ها و مازاد مصالح در جا و مکان مخصوص به خود است که نیازمند توجه و مشارکت جدی از سوی مردم می باشد .


نویسنده خبر: سلیمه حمادی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار