اخبار
 انتشار: 25 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 71

  فراخوان طراحی نقاشی دیواری در فضای شهری سال 1403 سازمان زیباسازی شهرداری اهوازمنتشر شد

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز: سجاد حیدری مدیر عامل این سازمان از انتشارفراخوان طراحی نقاشی دیواری در فضای شهری سال 1403 سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در سایت http://urbandesign.ahvaz.ir سازمان زیباسازی شهرداری اهواز خبر داد.


مدیر عامل سازمان زیباسازی گفت: این سازمان به منظور ارتقای کیفیت فضای شهری و با توجه مناسبتهای های ملی و مذهبی ، اقدام به فراخوان " طراحي و ارائه اثر برای دیوار نگاره " در شهر اهواز را با رویکرد زیباسازی فضاهای عمومی در سطح شهر اهواز کرد.


وی همچنین مهلت ثبت نام و تحویل آثار را دهم خردادماه 1403 اعلام کرد.


نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار