اخبار
 انتشار: 31 اردیبهشت 1403
   مشاهده: 124

  برگزاری جلسه آمادگی مناطق در راستای اجرای فرآیند ماده ۱۱۰ و تغییرات احجام و قیمت ها در قراردادهای خدمات شهری

جلسه آمادگی مناطق در راستای اجرای فرآیند قانونی ماده ۱۱۰ و تغییرات احجام و قیمت ها در قراردادهای خدمات شهری و بروزرسانی اطلاعات اولیه با شرایط فهرست بها در سالن جلسات معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز برگزار شد.

به گزارش سایت شهرداری اهواز، با حضور تقی پور مدیر کل اجرا و نظارت و حلاج دزفولی مدیرکل هماهنگی معاونت محیط زیست و خدمات شهری جلسه آمادگی مناطق به جهت اجرای فرایند قانونی ماده 110 مربوط به زمینهای بایر که محل تخلیه ضایعات ساختمانی و منظر نامناسب شهری گردیده است برگزار شد.

همچنین در این نشست بر آمادگی مناطق و معاونت خدمات شهری به جهت تهیه احجام قراردادهای آتی خدمات شهری و بروزرسانی اطلاعات اولیه با شرایط فهرست بها تاکید شد.

مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری بر نظارت حسن عملکرد کارگران در تنظیف و رفت روب معابر اصلی و فرعی و کنترل ماشین آلات تخصصی تاکید کرد.

نویسنده خبر: روابط عمومی خدمات شهری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار