اخبار
 انتشار: 23 خرداد 1403
   مشاهده: 107

  شمارش معکوس برای تولید کود کمپوست در شهرداری کلانشهر اهواز

با اجرای 80درصد از محوطه سازی کود کمپوست و با ورود دستگاه ترنر (همزن زباله ) شمارش معکوس برای تولید کود کمپوست اغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند باپیشرفت 80 درصد از عملیات اجرایی زیر سازی و محوطه سازی طرح کود کمپوست در ماه های آینده خبر های خوش تولید کود کمپوست در شهر اهواز شنیده خواهد شد در حال حاظر دستگاه ترنر (همزن زباله ) خریداری گردیده و طی چند روز آتی وارد اهواز خواهد شد و پس از اتمام زیر سازی و همچنین آسفالت محوطه که حدوداٌ 5 هکتار می باشد شهروندان عزیز اهوازی شاهد تولید کود کمپوست از پسماند های دور ریز خواهند شد که این اتفاق باعث احیاء محیط زیست و کمتر شدن میزان دفن پسماند در سایت دفن صفیره در شهر اهواز می گردد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار