اخبار
 انتشار: 02 تیر 1403
   مشاهده: 105

  کلیه ناوگان اتوبوسرانی مجهز به پرده شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز ، برای جلوگیری از ورود گرمای شدید، کلیه اتوبوس های ناوگان درونشهری اهواز پرده دار شدند.

امیر آهن جان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت: باتوجه به گرمای شدید اهواز و جلوگیری از تابش نور خورشيد به داخل اتوبوس ها ، کلیه ناوگان اتوبوسرانی بویژه اتوبوس های جدید کولردار که فاقد پرده هستند به پرده مجهز شدند.

آهن جان با اشاره به اینکه در حال حاضر در اهواز اتوبوس فاقد کولر و پرده وجود ندارد، اظهار کرد: به این ترتیب کلیه ناوگان سازمان اتوبوسرانی دارای کولر و پرده مناسب است و از هدر رفت سرمای کولر و همچنین از نفوذ گرمای طاقت فرسا و تابش مستقیم نورخورشید به درون اتوبوس ها جلوگیری می شود.

وی تعمیرات روزانه کولر اتوبوس ها، ایستگاه های مکانیزه و نصب پرده را در راستای رضایتمندی شهروندان دانست و تاکید کرد: با توجه به گرمای شدید هوا و تکریم شهروندان محترم در این روزهای گرم، کولر اتوبوس ها بصورت روزانه بررسی و مشکلات فنی آن در اسرع وقت رفع خواهد شد.
نویسنده خبر: سیداحمد جزايري
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار