اخبار
 انتشار: 09 تیر 1403
   مشاهده: 61

  درختان عرصه سبز منطقه شش هرس و بازپیرایی شد

در ادامه فعالیت های فضای سبز حوزه خدمات شهری منطقه شش و به منظور ایجاد آراستگی و زیبایی ظاهری در فضای سبز عملیات هرس درخت و درختچه های چندین نقطه در محدوده منطقه شش انجام شد.
به گزارش اداره ارتباطات منطقه 6 شهرداری اهواز ، سید رشید شجاعی نژاد مدیر منطقه 6 گفت: عملیات هرس درختان با تلاش واحد فضای سبز منطقه و همکاری شهروندان به منظور افزایش تولید شاخه های جوان ، فرم دهی گیاهان و حذف شاخه های خشک در خیابان انقلاب، کوی کروشات، خیابان الهادی، خیابان بهارستان و بلوار قدس انجام شد.

وی با اشاره به این که هرس درختان درحاشیه های معابر، بلوارها و بوستانها انجام می شود افزود : عدم انجام هرسهای بموقع درختان شهر و شرایط خاص حاکم بر آن موجب رشد بیش از حد شاخه ها وناموزونی و عدم تقارن آنها می شود وهم چنین در اثر رشد بیش از حد شاخه ها خطرات برق گرفتگی در نتیجه ی بر خورد شاخه ها با سیم های برق افزایش می یابد برای جلو گیری از این مشکلات توصیه می شود که شاخه های جانبی با رعایت زمان و طی برنامه صحیح هرس شوند.

شجاعی نژاد نتایج حاصل از عملیات هرس درخت را حذف شاخه های اضافی، شکسته و آفت زده، حذف پا جوش ها، ایجاد شکل ظاهر مناسب برای درختان ودرختچه ها، از بین بردن شاخه های پیر، جوان نمودن درختان و ایجادشرایط مطلوب برای ورود نور و هوای کافی جهت رشد مناسب و ایده آل درخت برشمرد.


نویسنده خبر: سلیمه حمادی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار