اخبار
 انتشار: 09 تیر 1403
   مشاهده: 47

  12 هزار متر از جوی روباز منطقه شش لایروبی شد

سید رشید شجاعی نژاد مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از لایروبی 12 هزار و متر از جوی روباز منطقه خبر داد .
به گزارش اداره ارتباطات منطقه شش شهرداری اهواز ، شجاعی نژاد مدیر منطقه گفت : به منظور تسهیل در دفع فاضلاب و جلوگیری از آب گرفتگی و سر ریز فاضلاب در خیابان ها و همچنين حفظ بهداشت عمومي ، جویهای روباز کویهای سطح منطقه شش لایروبی شد.
وی در ادامه افزود : انجام عملیات لایروبی جویهای روباز خیابانهای سطح منطقه به منظور زیباسازی و پاکیزگی منظر شهری و حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی معابر در خیابانهای کوی سیاحی ، سروش ،کوی گلدشت ، کوی سادات و صورت گرفت.

مدیر منطقه 6 گفت: در این عملیات 12 هزار متر از جوی روباز کوی های سطح منطقه لایروبی و لجن برداری شد .نویسنده خبر: سلیمه حمادی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار