اخبار
 انتشار: 09 تیر 1403
   مشاهده: 93

  تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 40 متری رزمندگان

به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی شهری، تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 40 متری رزمندگان واقع در منطقه هشت شهرداری اهواز انجام شد.

     به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی شهری، تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 40 متری رزمندگان واقع در منطقه هشت شهرداری اهواز انجام شد.

محمدرضا قنواتی مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز گفت: پروژه خیابان 40 متری رزمندگان در دو فاز شامل عملیات های خاکریزی ، جدولگذاری، زیرسازی ، قیرپاشی و آسفالت بود که به لطف نیروهای خدوم شهرداری به سرانجام مطلوبی رسید.

 

 وی گفت: با توجه به اینکه بلوار معلم یکی از بلوارهای اصلی و پرافیک در منطقه هشت است با بهره برداری از پروژه 40 متری رزمندگان ، شاهد تسهیل و روانتر شدن عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی در بلوار معلم و همچنین دسترسی آسانتر به محلات واقع در این محدوده خواهیم بود.


نویسنده خبر: روابط عمومی منطقه 8
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار