اخبار
 انتشار: 10 تیر 1403
   مشاهده: 164

  برگزاری جلسه کمیته درآمدی همزمان با کمیته ساماندهي منابع انسانی و تحول اداری

جلسه کمیته درآمدی همزمان با کمیته مدیریت منابع انسانی با حضور مدیران، معاونین، مسئولان و حراست در دفتر مدیر منطقه برگزار گردید.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴، اسماعیل عالیپور مدیر منطقه  اهم انتظارات و اهداف تشکیل کمیته را پیرامون بررسی ارتقاء شغلی کارکنان و مباحث درآمدی تشریح کرد.

در ادامه جلسه سایر اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی انجام فرآیندهای مرتبط با کمیته، ارائه راهکارها در زمینه نیل به هدف کمیته و تجزیه و تحلیل آن پرداختند.

 

همچنین برنامه ریزی به منظور انجام اقدامات در راستای بررسی وضع موجود و استانداردسازی آن و سایر مواردی که می بایست مد نظر قرار گیرد مطرح شد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار