اخبار
 انتشار: 11 تیر 1403
   مشاهده: 90

  بازدید کارشناسان بازرسی از روند برگزاری ملاقات های مردمی مناطق هشتگانه

مطابق دستور مدیرکل بازرسی ، کارشناسان بازرسی شهرداری اهواز جهت بررسی و پیگیری برگزاری ملاقات های عمومی و چهره به چهره شهروندان با مدیران مناطق هشتگانه در دوشنبه های هر هفته از مناطق بازدید نمودند.
به گزارش اداره کل بازرسی در این بازدید میدانی کارشناسان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات شهروندان قرار گرفتند و ضمن پاسخگویی مدیران ، برخی راهکارها و نظرات کارشناسان در این حوزه جهت تسهیل در روند امور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سید احمد صالحی مدیرکل بازرسی بیان نمود : مردم اگر مدیر یک مجموعه را امین خود بدانند و مشکلات خود را بدون واسطه بیان نمایند ، بسیاری از مسائل موجود به راحتی مرتفع می گردد و این خود می تواند نشان از اعتماد مردم به مدیران و مسئولان باشد. امید است با همت و تلاش مضاعف بتوانیم شاهد حل مشکلات شهروندان محترم اهوازی باشیم.
در این بازدید ضمن بررسی موانع و مشکلات شهروندان نحوه پاسخگویی و خدمت رسانی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .

نویسنده خبر: سجاد جوشنی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار