اخبار
 انتشار: 11 تیر 1403
   مشاهده: 131

  میزخدمت اداره کل بازرسی و برگزاری ملاقات عمومی شهروندان با مدیر سازمان ساماندهی مشاغل شهری

میز خدمت اداره کل بازرسی و ملاقات های عمومی و چهره به چهره شهروندان در سازمان مشاغل شهری برگزار گردید.
به گزارش اداره کل بازرسی، کارشناسان بازرسی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات شهروندان قرار گرفتند و ضمن پاسخگویی مدیر سازمان ، برخی راهکارها و نظرات کارشناسان در این حوزه جهت تسهیل در روند امور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سید احمد صالحی مدیرکل بازرسی با تاکید بر اینکه ملاقات عمومی مسئولان با مردم، روند خدمت رسانی را تسهیل می کند، اظهار داشت: تلاش خواهد شد به طور مستمر جلسات دیدارهای مردمی را در راستای تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندان بررسی نموده و همچنین سازمان ها و مناطق توجه به کاهش مشکلات مردم و همکاران را در اولویت کاری قرار دهند.

نویسنده خبر: سجاد جوشنی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار