اخبار
 انتشار: 13 تیر 1403
   مشاهده: 74

  پیگیری پرداخت حقوق ودستمزد نیروهای خدماتی رفت وروب منطقه شش شهرداری اهواز

   به گزارش امور ارتباطات منطقه شش، بعد از خلع يد پيمانكار رفت وروب منطقه 6 ومحول نمودن تامين ماشين الات مورد نياز  به سازمان اين بار نيز پرداخت حقوق بيش از 300نفر از نيروهاي خدماتي منطقه  به سازمان خدمات  موتوري واگذار گرديد كه در اين راستا جلسه ای با حضور مدير عامل سازمان مدير منطقه 6و مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي خوزستان با حضور كارشناسان در دفتر همياري هاي استان برگزار گرديد.

اسماعيل اخوند شوشتري مدير عامل وعضو هئيت مديره سازمان خدمات موتوري ضمن تشكر از سازمان همياري و شهرداري ها به عنوان يك سازمان كمك دهنده دركنار شهرداري اهواز به بيان ضرورت تسريع در پيگيري جهت  انجام پرداخت حقوق ومزاياي پرسنل خدماتي پرداخت  وگفت: سازمان همياري وشهرداري هاي استان دربسیاری از بحران هایی که ناشی از ضایع کردن حقوق پرسنل پیمانکارهای  شهرداری بوجود امده و پیمانکار ان برکنار شده ومسئو لیت ان به این سازمان واگذار گردیده هم از لحاظ انظباط اداری وهم پرداخت به موقع وقانونی کارکرد پرسنل باعث ایجاد رضایتمندی در بین پرسنل خدماتی گردیده

در ادامه جلسه مهندس شجاعي مدير منطقه6 با استقبال از واگذاري اين كار به سازمان همياری وشهرداري استان از امادگي اين منطقه جهت ارائه خدمات مورد نياز اداري برای  تسريع وتسهيل امور به همياري ها خبر داد.

در ادامه پس از بررسي موضوع توسط مدیران وكارشناسان مقرر گرديد در اسرع وقت تشريفات قانوني براي انعقاد قرارداد انجام شود

مهندس نهاوندي مدير عامل سازمان همياري و شهرداری های استان خوزستان   گفت: اين سازمان تجربه موفقي در بحث نيروی انساني دارد ورسالت اصلي این سازمان حضور در كنار شهردا ي وكمك به حل مشكلات انهاست كه ما باتوجه به برسي برخي مشكلات شهرداري ها يك تحقيق جامع به همراه راه حل هاي مناسب كه بتواند بسياري از دغدغه شهرداران را حل كند  به معاونت عمراني استاندار كه ریس هيئت مديره نيز ميباشد تقديم نموديم كه درصورت إجرائي شدن بسياري از مشكلات پرسنل پيمانكاري شهرداري حل خواهد شد

در پايان مقرر گرديد منطقه 6وسازمان خدمات موتوري شهرداري نسبت به معرفي رابط اداري برای پیگیری امور به سازمان همياري شهرداري استان اقدام نمايند


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار