اخبار
 انتشار: 17 تیر 1403
   مشاهده: 83

  اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان شفا

عملیات اصلاح هندسی واقع در میدان شفا در حال انجام است
به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت، این عملیات شامل اجرای دوربرگردان و نصب چراغ فرمان، تعریص معبر و نصب تابلوهای راهنمایی با هدف ساماندهی ترافیک و افزابش ایمنی روان‌سازی عبور و مروردر بلوار فنی و حرفه ای اجرا گردید .

نویسنده خبر: روابط عمومی منطقه 8
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار