اخبار
 انتشار: 17 تیر 1403
   مشاهده: 70

  اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان شفا

به منظور ایمن‌سازی معابر، کاهش ترافیک و سهولت در تردد وسایل نقلیه و شهروندان، طرح اصلاح هندسی در میدان شفا اجرا شده است.
به منظور ایمن‌سازی معابر، کاهش ترافیک و سهولت در تردد وسایل نقلیه و شهروندان، طرح اصلاح هندسی در میدان شفا اجرا شده است.
محمدرضا قنواتی مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز گفت: اجرای طرح اصلاح هندسی معابر موجب ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده، تأمین رضایت شهروندان و نیز کاهش مشکلات ترافیکی و تردد روان خودروها و ایمنی شهروندان است که با این اهداف اقدام به اصلاح هندسی در میدان شفا در سطح حوزه خدماتی منطقه هشت جهت ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور در بلوار فنی و حرفه ای انجام شد.
گفتنی است این اصلاح هندسی شامل اجرای دوربرگردان و نصب چراغ فرمان، تعریض معبر و نصب تابلوهای راهنمایی بوده است.

نویسنده خبر: روابط عمومی منطقه 8
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار