اخبار
 انتشار: 17 تیر 1403
   مشاهده: 100

  انجام آسفالت اصلاح هندسی زیر پل سردار هاشمی

روان سازی جریان‌های ترافیکی یکی از مهمترین روش‌های مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است و اصلاح هندسی معابر با نگاه به روان سازی ترافیک در سطح منطقه هشت شهرداری اهواز انجام می‌شود.
محمدرضا قنواتی مدیر شهرداری منطقه هشت اهواز گفت: اجرای طرح اصلاح هندسی معابر موجب ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده، تأمین رضایت شهروندان و نیز کاهش مشکلات ترافیکی و تردد روان خودروها و ایمنی شهروندان است که با این اهداف اصلاح هندسی و آسفالت زیر پل شهید هاشمی انجام شد.

نویسنده خبر: روابط عمومی منطقه 8
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار