اخبار
 انتشار: 18 تیر 1403
   مشاهده: 68

  رسیدگی به مشکلات شهروندان در ملاقات عمومی با شهردار منطقه 4

برنامه دیدار چهره به چهره مردم با اسماعیل عالیپور مدیر منطقه 4 در قالب ملاقات عمومی
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه 4، اسماعیل عالیپور مدیر منطقه ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و آگاهی از نیازهای آنها، در خصوص رفع مشکلات مطرح شده، دستورات لازم را به معاونین و مدیران واحدهای مربوطه صادر کرد.

اسماعیل عالیپور تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی و کرامات انسانی را از اولویتهای مهم و اصلی این نهاد برشمرد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار